Casa Verde

Subventii pentru panouri solare, pompe de caldura si centrale pe peleti

 

Programul Casa Verde destinat persoanelor fizice urmeaza sa inceapa la inceputul lunii iunie, prin acordarea unor subventii fixe pentru fiecare tip de instalatii. Romanii care vor sa-si instaleze panouri solare, pompe de caldura sau centrale pe peleti la caldura si apa calda o pot face pe banii statului. In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 310/05.05.2011, a fost publicat Ordinul, nr.1274 din 20 aprilie 2011, pentru aprobarea Ghidului de finantare a programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire, emis de Ministrul Mediului si padurilor, Laszlo Borbely.

Ghid de finantare – CASA VERDE 2011.pdf (134 KB)

Cerere tragere CASA VERDE 2011.doc

Banii vor fi repartizati pe judete, in functie de numarul de locuitori. Programul se adreseaza persoanelor fizice, proprietari de locuinte individuale, care vor primi o suma fixa pe proiect.

Nivelul subventilor va fi diferentiat in functie de tipul echipamentelor instalate. Astfel statul va acorda:

 • 6,000 lei pentru panouri solare
 • 6,000 lei pentru centrale pe peleti
 • 8,000 lei pentru pompe de caldura

“Acestea sunt valori maxime si nu sunt conditionate de valoarea totala a investitiei. Fireste, daca cineva vrea o instalatie mai sofisticata de, sa zicem, panouri solare, si-o poate face, insa noi nu-i vom deconta decat 6.000 de lei”, a spus Borbely. Sunt eligibile cheltuielile efectuate dupa semnarea contractului de finantare nerambursabila privind:

 • achizitia de instalatii pentru producerea de energie termica, inclusiv pentru inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie regenerabila
 • cheltuieli cu montajul si punerea in functiune a sistemului, efectuarea, verficarea probelor si incercarilor
 • taxa pe valoare adaugata

Solicitantii trebuie sa aiba insa bani dinainte pentru instalarea panourilor solare, a pompelor de caldura sau a centralelor pe peleti deoarece statul deconteaza fondurile la finalul lucrarii, pe baza unei cereri si a facturilor justificative pe care le va depune beneficiarul. “Lucrarile vor fi verificate timp de doi ani de zile, iar banii sunt virati intr-un cont care apartine beneficiarului”, a declarat ministrul Borbely. Este eligibil solicitantul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

 • este persoana fizica ce are domiciliul pe teritoriul Romaniei
 • este proprietar/co-proprietar al imobilului pe/in care se implementeaza proiectul
 • nu are obligatii restante la bugetul de stat, bugete locale
 • in activitatea desfasurata anterior inceperii proiectului nu a incalcat dispozitiile legale privind protectia mediului si nu sponsorizeaza activitati cu efect negativ asupra mediului
 • NU este eligibil solicitantul care detine in proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe constructii, dintre care unele proprietati sunt comune, iar restul sunt proprietati individuale, pentru care se intocmesc o carte funciara colectiva si cate o carte funciara individuala pentru fiecare unitate individuala aflata in proprietate exclusiva, care poate fi reprezentata de locuinte si spatii cu alta destinatie, dupa caz.

Ministrul Mediului spune ca procedura de obtinere a acestor bani este una cat se poate de simpla.“Totul a fost organizat pentru a nu birocratiza procesul. Este simplu, documentatia, poate fi depusa in numai doua zile”, a precizat Laszlo Borbely. Oamenii care vor sa-si instaleze panouri solare pe case, centrale pe peleti sau pompe de caldura vor depune actele necesare la Agentiile Judetene pentru Protectia Mediului, unde vor fi semnate si contractele. “Nu trebuie sa se deplaseze nimeni pana la Bucuresti, totul se rezolva la nivel de judet”, a spus Borbely. Dosarele vor fi inregistrate in ordinea depunerii, criteriul de selectie fiind “primul venit – primul servit”, dupa cum a precizat ministrul.

Se estimeaza ca subventia acordata de Fondul de Mediu va acoperii in jur de 50% din costuri pentru instalarea de tehnologii ecologice pentru o casa de aproximativ 200 de metri patrati.

Actele necesare la dosar:

 • cerere de finantare nerambursabila, completata prin tehnoredactare computerizata si semnata de solicitant, in original
 • declaratie pe propria raspundere a solicitantului, completata si semnata de catre solicitant, in orginal
 • copie dupa actul de identitate al solicitantului
 • extras de carte funciara care sa ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului pe/in care se va realiza proiectul, in original, sau autorizatie de construire emisa solicitantului, in copie legalizata pentru imobilele aflate in constructie, valabile la data depunerii
 • certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul local, in original, valabil la data depunerii dosarului de finantare, eliberat de catre organele competente de pe raza carora isi are domiciliul solicitantul
 • adeverinta privind existenta contului bancar al solicitantului finantarii, emisa de o banca comerciala, in original
 • un plic pe care se va completa numele si adresa completa a solicitantului, titlul programului: “Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire”, precum si sesiunea de depunere.

“Am ales sa nu mai mergem pe varianta firmelor autorizate si sa lasam la latitudinea viitorului proprietar alegerea furnizorului. Am gandit ca proprietarul este direct interesat sa beneficieze de o lucrare de calitate”, a mai spus ministrul Laszlo Borbely.